Strategi

Digitala & traditionella marknadsföringsstrategier

En marknadsföringsstrategi kan liknas vid en genomtänkt plan för det budskap ni vill förmedla. I planen ingår bland annat val av kanal, målgrupp samt ett tydliggörande av syftet med aktiviteterna. Dessa val görs för att ni ska få bästa möjliga resultat och återbäring på de marknadsföringsaktiviteter ni som företag gör. Det är många frågor och funderingar att reda ut och det kan kräva lång erfarenhet av marknadsföringsbranschen för att skapa en lyckad strategi. I grund och botten handlar det om att välja vilka aktiviteter ni vill genomföra och hur ni vill göra dem med målet att stärka ert företags positionering på marknaden och skapa fler lojala kunder! Inom tjänsten för strategi ingår bland annat konceptutveckling, employer branding, varumärkesstrategi och utformning av kommunikationsplan.

Brandperior hjälper dig!

Tillsammans arbetar vi fram en strategi och plan för framtida marknadsföringsaktiviteter. Vi hittar er målgrupp, vilka kanaler dessa personer finns på och sätter upp mål för uppföljning. Genom regelbunden uppföljning analyserar vi era aktiviteter och strategier för att med tiden anpassa och förbättra planen. Brandperior har stor komptens av att utveckla strategier inom olika branscher och företag. Kontakta oss så bokar vi in ett möte så hjälper vi er att skapa en effektiv strategi för er kommunikation!

Vad vi gör:

Digital strategi
– Hållbarhets konceptering
Varumärkesstrategi
Kommunikationsstrategi
Visuell indentitet
Tonalitet
Employer Branding

Något du saknar? Tveka inte en sekund på att kontakta oss