Ansvar

Människan, Miljön, Samhället och Ekonomin

Hållbarhet

Hållbarhet i det stora och i det lilla är en viktig del av värdegrunden hos Brandperior.
För oss handlar det om att värna om vår miljö och anpassa oss till vår planets begränsningar. Detta kommer vi ta ansvar för genom att ställa krav när vi utvärderar leverantörer och att vi i utvecklingsprojekt ihop med dem också jobbar för att ta ansvar för vår miljö och den ekonomiska tryggheten för alla de människor som berörs.

Det handlar också om att vi på Brandperior är noga med att uppmuntra ett samhälle som bryter normer och fördomar, som jobbar mot diskriminering och värnar om ett öppet klimat där mänskliga rättigheter är i fokus. Detta gör vi genom stöd till olika organisationer och föreningar som med föreningsliv bidrar till att alla har möjlighet att känna inte bara kan utöva fysiska aktiviteter men också att känna tillhörighet och kamratskap.

Vår verksamhet bedrivs med resurseffektivitet, långsiktig återinvestering och ekonomisk uthållighet där vi tar vårt ansvar för människan, miljön, samhället och ekonomin.

 

Läs vår hållbarhets rapport här

Sponsor

Eftersom vi verkar i Ulricehamn och Borås är det viktigt för oss att stödja idrottsföreningar och evenemang inom dessa områden
Övrig sponsring utgår utifrån ett marknadsperspektiv.
Vi sponsrar inte politiska eller religösa organisationer.
Inte heller föreningar, grupper eller företag vars värden förknippas med diskriminering eller skadar vår miljö
Vårt sponsorarbete bygger på samarbetsavtal och aktiviteter med tydliga motprestationer då sponsring är en del i vår marknadsstrategi.